بانک خون یاله

بانک خون
  • 1 مشاهده

بانک خون یاله

بانک خون
  • 1 مشاهده

درباره  بانک خون یاله

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

زبان ها

تخصص (ها)

  • انجمن داوطلبانه
  • بانک خون عمومی
  • خدمات خون
  • خدمات خون جامعه

در شبکه بیمه

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه روستایی و عشایر
  • بیمه شرکتی

ویدیو

0  امتیاز(ها)